Töötamisel on abiks tugiisik ja mõistev tööandja

June 03, 2016Helpific külastas möödunud aastal Tallinna Vaimse Tervise Keskuse (TVTK) Haabersti klubimaja, Iru noortemaja ja Pelguranna teraapiakeskust. TVTK eesmärk on parandada psüühiliselt haigestunud inimeste toimetulekut igapäevaeluga ning selle kaudu aidata ka haigusest taastuda. Helpific tutvustas üksustes oma tugikeskkonda ja Positiivse Suhtumise Arendamise projekti ning kutsus üles vaimse tervise häirega noori liituma platvormiga ja osalema meediakampaanias. Samuti viidi läbi intervjuu, kus küsiti osalejate kogemuste kohta töö otsimisel ning töötamisel.

Klubimaja kandev idee on tööle orienteeritud päev ja toimetatakse kontori-, köögi- ja tööüksuses. See tähendab seda, et paljud tegevused on suunatud klientide tööturule (taas)sisenemisele. Igal klubimaja liikmel on oma tegevusjuhendaja, kes aitab eesmärkide poole liikuda ning kelle poole saab nõu küsimiseks alati pöörduda. Klubimaja liikmetel on olnud erinevaid töökogemusi – töötatakse kärupaigaldajana, pakendajana, majahoidjana, saalitöötajana, turvamehena, pagarina. Tööd leiti tutvuse kaudu ning tööportaalidest.

Klubilised on töötades kogenud erinevat tööandjapoolset suhtumist – osa vastajaid ei tunne, et neid kuidagi teistmoodi koheldakse, kuid toodi ka välja, et tööandjad suhtuvad neisse eelarvamusega ning tahetakse inimest, kes kiirelt töö ära teeks. Võimalusi tööd leida on piiranud erihariduse puudumine, raskused osalise koormusega töökohtade leidmisel, tihe konkurents, madal pingetaluvus, raskused hommikul vara ülestõusmisel, samuti haigus. Oodatakse tööandjapoolset mõistvamat suhtumist, paindlikku osaajaga tööd, erinevaid kursuseid, väljaõpet, toetust.

Iru noortemajas toetatakse esmase psühhoosiga noori haigusest taastumisel, pakutakse individuaalset tuge ja grupitegevusi ning arendatakse iseseisvaks eluks vajalikke oskusi. Iru noortemaja noored olid töötanud näiteks autojuhina, koristajana ja ettekandjana. Takistuseks töö jätkamisel olid lepingu puudumine, töötasu viibimised, liiga kiire töötempo, terviseprobleemid, keerulised suhted kaastöötajatega ja probleemid hilinemistega. Töö leidmist on takistanud enesekindluse puudumine, raskused teistega suhtlemisel ning halb eesti keele oskus. Suur abi oleks tugiisikust, kellega koos minna töövestlusele. Soovitakse leida osalise ajaga tööd, mis ei ole öösel, sobib ka praktika. Tööd on leitud tutvuste kaudu ja CV Keskusest.

Pelguranna teraapiakeskuses toimuvad grupitegevused, mille eesmärk on aidata psüühiliselt haigestunud inimestel leida üles oma seesmised jõuvarud ja oskused. Teraapaiakeskuses nähakse peamiste probleemidena seda, et osalise ajaga tööd eriti ei pakuta, töö asukoht ei sobi, vähesed töökogemused ning psüühika võib alt vedada. Töötegemise juures meeldib kuhugi kuulumine ning materiaalne kindlustatus. Kaks intervjuus osalejat käivad ka koolis ning haigus pole seda seganud. Otsitakse lihtsamaid töid ja töövestlustele on kindlam minna koos tugiisikuga. Tööd on varem leitud Töötukassa kaudu.

You Might Also Like

0 comments