Tööotsimise grupp

September 08, 2016


Projekti üks eesmärk on suurendada psüühikahäirega inimeste võimalusi avatud tööturule sisenemiseks. Selleks on alates 2016. a maist seitse korda läbi viidud tööotsimise grupp, et anda osalejatele teadmisi tööotsimise kohta, jagada nõuandeid ja arendada oskusi avatud tööturule pääsemiseks ning seal püsimiseks. Grupis on osalenud 10 inimest. Igal nädalal käsitletakse grupis eri teemasid, mis on otseselt seotud töö otsimisega:

• CV ja enda profiili koostamine
• millised tööd võiksid osalejale sobida sõltuvalt tema tervislikust seisundist, oskustest, võimetest jne
• unistuste töökoht - milliseid oskusi selleks vaja on, kuidas selle poole liikuda
• välimuse korrashoid, sobivate riiete kandmine tööle kandideerimisel ja tööl käimisel
• eneseanalüüs, isiksuseomadused
• töövaldkondade tutvustus (nt haljastus, andmesisestus, kaubapaigutus jne)

Enamik grupis osalejatest ei ole pikka aega tööl käinud. Viimased töökogemused jäävad aastate taha või puudub töökogemus üldse, mistõttu on raske panna end töötaja rolli. Seepärast vajavad osalejad lihtsaid praktilisi teadmisi ning juhendamist töökoha leidmisel ja tööle asumisel.

You Might Also Like

0 comments