MIELENTERVEYSONGELMISTA KÄRSIVÄT IHMISET TYÖMARKKINOILLA – UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

October 22, 2016Viron Sosiaalivakuutusviraston (Sotsiaalkindlustusamet) tietojen mukaan Virossa oli vuoden 2014 alussa 32 498 työikäistä ihmistä, joilla todettiin viraston asiantujaselvityksen mukaan 10-100% työkyvyttömyys. Heistä 24 475 henkilöllä oli diagnosoitu mielenterveyden sairaus tai käytöshäiriö. Mielenterveysongelmista kärsivät ovat työmarkkinoilla riskiryhmässä, jolle ominaista on alentunut työkyky ja aktiivisuus sekä korkeampi työttömyysaste, kun otetaan huomioon koulutustaso ja normaali työkuormitus. Vähäistä työhalukkuutta sekä vähäisiä työmahdollisuuksia voivat selittää alentunut työkyky ja huonommat työllistymisvalmiudet.

Työmarkkinoille osallistumiseen voivat vaikuttaa hoidon saatavuus, koulutus, työkokemus sekä mahdollisuudet terveydentilan kannalta sopiviin työtehtäviin. Mielenterveysongelmiin liittyvät uskomukset ja väärinkäsitykset voivat kuitenkin häiritä työllistymistä enemmän kuin itse sairaus. Ote selvityksestä: “MIELENTERVEYSONGELMISTA KÄRSIVÄT IHMISET TYÖMARKKINOILLA” (viroksi) 

Animaatio on valmistettu “Positiivisen Asenteen Kehittäminen” -projektin yhteydessä. Projektin tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja ja häpeää sekä edistää mielenterveysongelmista kärsivien nuorten sosiaalista osallistumista ja työllistymistä.

You Might Also Like

0 comments