Positiivse Suhtumise Arendamine (PSA)

May 01, 2016

Projekti “Märka annet, mitte häiret” eesmärkideks on vähendada vaimse tervise häirete ja sotsiaalsete probleemide stigmatiseerimist, edendada sotsiaalset kaasamist ning soodustada vaimse tervise häirega noorte tööhõivet, sotsiaalse suhtluse oskuseid ning lõimumist ühiskonnaga. Projekti tegevus hõlmab sihtgrupiks määratud vaimse tervise häirega noorte, tööandjate ning kogukonna liikmete kohtumisi kindlaks määratud piirkondades Eestis ja Soomes. Samuti korraldatakse projekti eesmärkide saavutamiseks haridus- ja koolitustegevust nii sihtgruppidele kui tööandjatele ning laialdast meediakampaaniat.

Projekti viiakse läbi vahemikus mai 2015 kuni aprill 2017. 
Projekti rahastab Central Baltic Interreg.

Turunduskohtumised
Projekti raames organiseeritakse turunduskohtumisi nii Soomes kui Eestis. Turunduskohtumiste eesmärgiks on tuua ühise laua taha tavakodanikud, sihtgrupi liikmed ja mittetulundusühingud. Eestis osalevad nendel kohtumistel ka Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad.

Selliste kohtumiste organiseerimine on vajalik, kuna on tõestatud, et see vähendab eelarvamusi ja parandab vaimse tervise ja sotsiaalsete probleemide all kannatavate inimeste sotsiaalset kaasatust. Parandamaks suhtumist ja arusaamu projekti sihtgrupi osas, on plaanis organiseerida kohtumisi tööandjate, töötajate ja vaimse tervise häirega noorte vahel. Turunduskohtumiste abil püütakse parandada sihtgrupi võimalusi tööhõiveks ja/või tähendusväärseteks töösarnasteks ettevõtmisteks. Kõikidele kohtumistele soovitakse kaasata ka riiklikud ja regionaalsed valitsusüksused.

Koolitustegevus
Soomes organiseeritakse vaimse tervise ja sotsiaalsete probleemidega noortele koolitusi ning väljaõpet, parandamaks nende sotsiaalse suhtlemise oskuseid. Need õppetegevused planeeritakse ja organiseeritakse koostöös mittetulundusühingute ja Arcada rakenduskõrgkooli personaliga. Eestis on väljaõpe suunatud eelkõige vaimse tervise ja sotsiaalteenuste valdkonna professionaalidele, parandamaks nende oskuseid vaimse tervise ja sotsiaalsete probleemidega noortega töötamisel. Lisaks planeeritakse Eestis koolitust ja väljaõpet ka neile noortele endile.

Meediakampaania ja kommunikatsioon
Projekti raames viiakse läbi laialdane meediakampaania, mille käigus avaldatakse ajalehtedes ja sotsiaalmeedias turunduskohtumiste kohta informatsiooni. Lisaks püütakse seda informatsiooni avaldada televisooni ja raadio vahendusel ning luuakse ühine veebileht, mis jääb toimima ka peale projekti lõppu. Projekti koostööpartnerid loodavad sellise kampaaniaga abil jõuda arvestatava osa kodanikeni nii projekti raames kitsamalt määratud piirkondades kui laiemale elanikkonnale. Kommunikatsioon hõlmab ka informatsiooni projekti ja selle arengu kohta, mida edastatake artiklite vahendusel erialastes lehtedes, teadusartiklites ning bakalaureuse- või magistritöid tegevate üliõpilaste osalusel.

You Might Also Like

0 comments