KUMB TULEB ENNE - ANDEKUS VÕI INIMLIK VÄÄRTUS?

October 14, 2016Saime MTÜ Eesti Aspergerite Ühingult kampaaniale tagasisidet:

"Neurodiversiteedi vaatenurgast on küll nii, et paljud andekusega kaasnevad erinevused ei kujuta endast tegelikult üldse häiret ega midagi muud patoloogilist. Inimest tuleks näha, mõista ja aktsepteerida tervikuna, mitte püüda kramplikult sulgeda silmi mingite asjade ees, mida inimene teeb enamusega võrreldes teisiti. Annet ei tohiks samuti näha pelgalt utilitaarsest või instrumentaalsest vaatenurgast ("see-ja-see omadus aitab minu ettevõttel tänu sellele friigile rohkem kasumit saada", või ka "see-ja-see võib aidata (autismispektri või vaimse tervise) häirega inimesel materiaalset edu saavutada, muud ju polegi vaja"), vaid väärtustada tuleks inimest sõltumata sellest, mida ta suudab teistest paremini - samamoodi nagu ka sõltumata sellest, millega ta toime ei tule sama hästi kui teised. Sellise holistliku lähenemise mõjul avaldub andekus iseenesest ja kõige täielikumal moel, kuid kui inimest ennast ei väärtustata, siis ei ole ka annetele keskendumisest kasu."

Täname tähelepaneku eest!


You Might Also Like

0 comments